Aksjesparekonto – mer enn bare skattefordeler

Aksjesparekonto ble etablert i 2017 som et tilbud til personlige skatteytere. I en aksjesparekonto kan du kjøpe og selge aksjer og aksjefond skattefritt. Gevinster blir ikke skattlagt og det blir ikke gitt fradrag på tap, så lenge verdiene holdes på kontoen. I tillegg er det fra og med 2019 ikke skatt på utbytte mottatt fra aksjer, egenkapitalbevis og aksjefond. Ytterligere skatteinformasjon om ASK-konto kan man lese på www.skatteetaten.no.

Vår forvaltningsstrategi passer godt i en aksjesparekonto, der vi kan kjøpe og selge aksjer uten å «miste» gevinster til beskatning underveis.