Aksjesparekonto – mer enn bare fond

AlphaSpar sin aksjesparekonto gir mer en bare skattefordeler.  Vi tilbyr aktiv forvaltning av både fond og aksjer i aksjesparekontoen.  Gode fond velger vi fra rundt 70 forvaltere, 700 tradisjonelle fond og 840 børsnoterte fond gjennom vår samarbeidspartner. Det er faktisk det største fondstilbudet for en aksjesparekonto i Norge. (Finansavisen 28.08.2017).

 

Vår historikk går tilbake til 2011.  Vi tror det er viktig å samle sine investeringer hos en rådgiver som kan dokumentere gode resultater. Vår samling av aksjeinvesteringer, AlphaAksje Total, har gitt meravkastning i forhold til det å bare sitte i fond.

 

2016: 31 % avkastning basert på våre kunders gjennomsnittlige aksjeeksponering gjennom 2016

 

2017: 25,42 % gjennom AlphaAksje Total som startet opp 01.01.2017 som en aktiv forvaltningsportefølje (per 31.12)

 

2018: 5,42 % gjennom AlphaAksje Total 

 

AlphaAksje Total er en kombinasjon av våre modellporteføljer innen aksjemarkedet. AlphaSpar bestemmer vektingen mellom modellporteføljene basert på våre forventninger. Vi mener man oppnår best avkastning med en kombinasjon av fond og enkeltpapirer.

Disclaimer:

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Det understrekes at enhver investering i ulike aktiva medfører risiko. Enhver investor må være forberedt på at en investering kan medføre tap. Investorer som ikke kan eller ønsker å pådra seg slik risiko frarådes å gjøre slike investeringer.