Aktiv Forvaltning

Vi tilbyr aktiv forvaltning av både fond og aksjer i aksjesparekontoen. Gode fond velger vi fra rundt 70 forvaltere, 800 tradisjonelle fond og 840 børsnoterte fond gjennom vår samarbeidspartner (tall per mars 2020).

Vår historikk går tilbake til 2011. Vi tror det er viktig å samle investeringene hos en rådgiver som over tid kan dokumentere gode resultater. Vår samling av aksjeinvesteringer, AlphaAksje Total, har gitt solid meravkastning i forhold til å sitte kontinuerlig og passivt i enkeltfond.

AlphaAksje Total er en kombinasjon av våre modellporteføljer innen aksjemarkedet. AlphaSpar bestemmer vektingen og innholdet basert på våre forventninger. Vi mener man oppnår best avkastning med en kombinasjon av fond og enkeltpapirer, samt pauser fra aksjemarkedet.

Avkastning år for år: AlphaAksje Total vs Oslo Børs Fondsindeks (OSEFX) fra 31.12.2012 til 30.06.2020

Tall for AlphaAksje Total er etter alle kostnader. Fondsindeksen på Oslo Børs (OSEFX) er uten kostnader. AlphaAksje Total har siden oppstart hatt lavere risiko (målt ved standardavvik) enn OSEFX. Hovedgrunnen er at vi har fleksibilitet til ikke alltid å ha 100 % av beløpet plassert i aksjemarkedet. I noen perioder har vi lavere aksjeandel.

Disclaimer:

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Det understrekes at enhver investering i ulike aktiva medfører risiko. Enhver investor må være forberedt på at en investering kan medføre tap. Investorer som ikke kan eller ønsker å pådra seg slik risiko frarådes å gjøre slike investeringer.