Hvem er vi

HISTORIEN

AlphaSpar AS ble etablert 2007 og har idag kontorer i Oslo og på Gjøvik. Vi har idag konsesjon fra Finanstilsynet for aktiv forvaltning, investeringsrådgivning og ordreformidling. Rådgivningskonseptene AlphaFondskonto og AlphaHandelskonto ble etablert henholdsvis april 2011 og oktober 2012. Høsten 2016 mottok vi konsesjonen for aktiv forvaltning.

FORRETNINGSIDÉ

Vi ønsker å skape meravkastning for våre kunder gjennom en langsiktig og disiplinert plan. For å skape meravkastning benyttes egenutviklede modeller/strategier som skiller seg fra de fleste av våre konkurrenter.

DIN OPPLEVELSE

Vi har som mål å være den foretrukne formuesforvalteren i Innlandet.

I tillegg til god forvaltning ønsker vi å gi uavhengige og løsningsorienterte råd til våre kunder. Det skal være lett å forstå hva vi gjør og hvordan vi tenker. Alle våre medarbeidere har lang fartstid innen finans og forvaltning. Våre forvaltere har gjennom mange år skapt betydelig meravkastning utover referanseindeksene.

VÅRE FORRETNINGSVILKÅR

Her kan du lese mer om våre forretningsvilkår.

Last ned