Investeringsrådgivning

Grundig

Møte med våre investeringsrådgivere skjer via personlige møter eller telefonmøte.  Sammen kartlegger vi din økonomiske situasjon, hvilken type investor du er og tidshorisont. Vi gjennomgår hvordan vi tenker i forbindelse med investeringer generelt og hva vi mener er gode ideer i dag.

Rådgiver vil skreddersy investeringsforslag basert på innhentet informasjon.

Plan og forventninger

Planer kan oppleves som forsikringer, og føles ofte bortkastet helt til det skjer noe.  Vi mener gode planer er helt avgjørende for å skape god langsiktig avkastning.  Hvilke forventninger som stilles til langsiktig avkastning er også viktig. Har man realistiske forventninger til fremtidig avkastning, er det også lettere å holde seg til planen.

Uavhengig investeringsrådgiver

AlphaSpar AS er en uavhengig investeringsrådgiver. Uavhengige rådgivere kan ikke begrense produktutvalget til produkter som er levert av foretaket selv eller foretak med nære forbindelser til foretaket. Slike foretak må ha et tilstrekkelig diversifisert utvalg av finansielle instrumenter til at rådgivningen kan anses uavhengig. Uavhengige investeringsrådgivere kan ikke ta imot og beholde returprovisjoner.

Les mer

Den gode opplevelsen

Med tro på hvordan pengene forvaltes og riktig forventinger til langsiktig avkastning er mye lagt til rette for den gode opplevelse av det å være kunde hos AlphaSpar.