Konsesjoner

KONSESJONER FRA FINANSTILSYNET

AlphaSpar har følgende konsesjoner gitt av Finanstilsynet:

Investeringstjenester, vphl. § 2-1 (1)

  • Nr.1 : Ordreformidling
  • Nr 4: Aktiv Forvaltning
  • Nr 5: Investeringsrådgivning

AlphaSpar AS er også medlem av Verdipapirforetakenes sikringsfond