Min Side

LOGG INN

Klikk her for å komme til innloggingsvindu

LOGG INN
ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR

Våre alminnelige forretningsvilkår er tilgjengelig under

LES MER
FINANSIELL INFORMASJON

Finansiell virksomhet innebærer et behov for styring av risiko. Nye krav til verdipapirforetaks beregning av kapitaldekning innebærer blant annet en plikt for AlphaSpar AS til offentliggjøring av finansiell informasjon.

LES MER
RISIKO VED HANDEL AV FINANSIELLE INSTRUMENTER

AlphaSpar har konsesjon fra Finanstilsynet. Vi har som forretningside å foreta en individuell oppfølging av våre kunder men ønsker likevel å informere om generelle  risikoelementer

LES MER
KRAV TIL LYDOPPTAK

Som en konsekvens av endringer i verdipapirhandelloven er alle verdipapirforetak og finansinstitusjoner som yter investeringsrådgivning forpliktet til å foreta lydopptak av alle kundesamtaler i forbindelse med investeringsrådgivning som foregår via telefon.

LES MER
KLAGEBEHANDLING

Les mer om vår praksis i forbindelse med klagebehandling under.

LES MER
KUNDEKLASSIFISERING

AlphaSpar AS har i henhold til verdipapirhandelloven plikt til å klassifisere sine kunder i kundekatetorier. Les mer under.

LES MER