Verdier

Når våre kunder forteller oss at de føler seg ivaretatt, med god oppfølging og råd som like gjerne kan være “selg” som “kjøp”. Da er vårt kundemål nådd.

Vi skal oppleves som:

AKTIV

Oppfølgning – fokus på muligheter

TROVERDIG

I kundens interesse

NÆR

Kjennskap og tilstedeværelse

LANGSIKTIG

Vi ønsker samarbeid som varer